Google Classroom

แนะนำ BCNNV Classroom


การมอบหมายงานและการสื่อสารที่ง่ายกว่าเคย

Classroom ช่วยให้ครูสร้างและเก็บงานโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ ในการสร้างงาน ครูจะเลือกได้ว่าต้องการแชร์เอกสารฉบับเดียว หรือทำสำเนาให้กับนักเรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ และจะเห็นได้โดยเร็วว่าใครยังทำงานไม่เสร็จ และสามารถให้ความคิดเห็นได้โดยตรงแบบเรียลไทม์

Classroom จะสร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์สำหรับแต่ละงานและนักเรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ นักเรียนสามารถดูว่ามีงานอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างาน ทำให้ไม่พลาดกำหนดส่งของตนและ Classroom ยังให้ครูสามารถประกาศและโพสต์คำถาม ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงการสื่อสารทั้งนอกและในชั้นเรียน


สอนได้มากขึ้น กังวลกับเทคโนโลยีน้อยลง

Classroom ซึ่งเป็นเครื่องมือน้องใหม่ใน Google Apps for Education Classroom เป็นการสานรวม Google เอกสาร ไดรฟ์ และ Gmail เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ครูสามารถสร้างและจัดระเบียบงานได้อย่างรวดเร็ว ให้ความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับทุกคนในชั้นได้ง่าย และยังช่วยให้นักเรียนจัดระเบียบงานของตนเอง ทำงานเสร็จและส่งครู ตลอดจนสื่อสารกับครูและเพื่อนได้

Classroom ได้รับการออกแบบด้วยการทำงานร่วมกับครู เพื่อให้ครูสามารถประหยัดเวลา จัดระเบียบการเรียนการสอนและปรับปรุงการสื่อสารกับนักเรียน