Google Plus


Google Plus ระบบ Social Network ของ Google ที่ช่วยให้เราแชร์เรื่องราวต่างๆ ให้กบัเพื่อนๆ ได้ง่ายขึ้น สนุกขึ้น รวมทั้งยังสามารถ ประชุม หรือ พูดคุยแบบเห็นหน้า ผ่านทาง Google Hangouts พร้อมกันได้ถึง 10 คน จะประชุมออนไลน์ หรือนำเสนองานแบบถ่ายทอดสด ก็ทำได้เลย